Psychosociale hulpverlening

Het kan fijn zijn om iemand met een frisse blik en zonder vooroordelen naar de ontwikkeling en het gedrag van je kind te laten kijken. Daar waar je ziet, dat je kind niet lekker in zijn vel zit of waar je als ouders problemen ervaart, daar ziet een kindercoach kansen om kinderen en hun ouders een stap verder te helpen.

Op een creatieve en speelse manier help ik kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen manier van voelen, denken en doen.  Ik bied een open en laagdrempelige houding, waardoor kinderen zich snel op hun gemak voelen.

Inmiddels zijn er al veel kinderen bij Wizzik geweest voor een hulpverleningstraject. Zo heb ik bij de volgende problemen mogen helpen:

  • – Pesten
  • – Echtscheiding
  • – Angsten (waaronder faalangst)
  • – Weinig zelfvertrouwen
  • – Omgaan met verlies en afscheid
  • – (Hoog)gevoeligheid
  • – Omgaan met boosheid

 

 

Werkwijze psychosociale hulpverlening

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wanneer de wederzijdse ‘klik’ er is, wordt er samen een plan op maat gemaakt. Het kan zijn dat hier andere instanties (zoals school) bij betrokken worden. Na gemiddeld 3 tot 4 sessies van een uur (één keer per week) is er meestal een oudergesprek. Het is belangrijk dat het kind bij mij op de juiste plek is. Wanneer ik het kind niet voldoende te bieden heb, kunnen we samen in gesprek over andere mogelijkheden. Kan ik wel wat met de hulpvraag, dan zal ik het traject voortzetten.  Het kan zijn, dat u als ouder dan ook tips krijgt hoe u thuis het proces kunt ondersteunen.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van methodes en materialen die passen bij het kind en zijn/haar hulpvraag. Te denken valt aan de methodes Kid’s Skills, Braingym, Matrixmethode en Rationeel Emotieve Therapie (RET), maar ook aan spelletjes en creatieve werkwijzes.