Schoolvakken

Veel kinderen komen bij Wizzik, omdat zij rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen of spelling erg lastig vinden. De extra hulp, die zij op school krijgen, is niet voldoende. Bij Wizzik oefenen deze kinderen de onderdelen die zij het lastigst vinden en krijgen hier extra uitleg bij. Ook worden er veel spelletjes gebruikt om de lesstof te oefenen.

Executieve functies

Om te kunnen leren, heb je een aantal vaardigheden nodig. Je moet bijvoorbeeld kunnen onthouden, je goed kunnen concentreren en je aandacht vast kunnen houden. Er zijn 10 executieve functies, die belangrijk zijn om te ontwikkelen. Deze functies helpen je namelijk om te leren rekenen, lezen, enz.

” Wizzik helpt kinderen van 6 tot en met 15 jaar, die moeite hebben met een of meerdere schoolvakken of die hulp kunnen gebruiken bij het trainen van de executieve functies. “

10 executieve functies:

1. Taakinitiatie, aan een taak kunnen beginnen
2. Plannen
3. Priorisering, belangrijke dingen eerst kunnen doen
4. Je aandacht op iets richten
5. Je aandacht volhouden
6. Emotieregulatie, je emoties de baas blijven
7. Werkgeheugen, dingen onthouden
8. Inhibitie, je emoties af kunnen remmen
9. Zelfinzicht, jezelf kennen
10. Cognitieve flexibiliteit, de dingen ook anders kunnen en willen aanpakken